Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) cele oświatowe, 2 ) działalność dobroczynna, 3 ) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: