Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką, 2 ) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, 3 ) Działanie na rzecz ochrony środowiska 4 ) Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy. 5 ) Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt. 6 ) Prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków ze zwierzętami dzikimi i bezdomnymi i innych nagłych zdarzeń noszących znamiona kataklizmu 7 \) Udzielanie pierwszej pomocy i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają charakter szczególny, w tym również świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach z udziałem zwierząt dzikich i bezdomnych

Dane naszego OPP: