Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Promocja małżeństwa i rodziny oraz kształtowanie wizerunku rodziny jako podstawy społeczeństwa w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego. 2 . Fachowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawnicza i duszpasterska dla małżeństw i rodzin. 3 . Terapia małżeństw i rodzin patologicznych oraz osób wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych \(patologicznych\). 4 . Formacja młodzieży z ukierunkowaniem na życie małżeńskie i rodzinne. 5 . Propagowanie wszelkich form świadomej i bezinteresownej służby bliźniemu. 6 . Organizowanie wypoczynku i działalności kulturalnej oraz opieki nad dziećmi, niepełnosprawnymi i osobami starszymi. 7 . Pielęgnowanie szeroko pojętych tradycji rodzinnych, społecznych, narodowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych. 8 . Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego.

Dane naszego OPP: