Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Związek dąży do integracji oraz gospodarczego i kulturowego rozwoju gmin- Członków Związku. 2 . Związek służy ochronie interesów zrzeszonych gmin. 3 . Związek dąży do rozwijania, eksponowania i wykorzystania bogactwa i piękna przyrodniczego, krajobrazowego oraz kulturowego swej ziemi. 4 . Związek prowadzi nieodpłatną działalność kulturalną, działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska na rzecz gmin członkowskich i jej mieszkańców w celu promocji i rozwoju Jury Krakowsko- Częstochowskiej.

Dane naszego OPP: