Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób z autyzmem, zespołem Retta i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich rodzin, a w szczególności: a) całokształt zadań związanych z założeniem ośrodka lub innych miejsc stałego pobytu oraz pracy, terapii i rehabilitacji dorosłych osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, zwanych dalej Ośrodkiem, b) zapewnienie niezbędnych środków dla funkcjonowania tego Ośrodka oraz sprawowanie pieczy nad jego działalnością, c\) upowszechnianie wiedzy o autyzmie i pokrewnych zaburzeniach oraz sposobach terapii, d) skupianie wokół idei Fundacji osób chcących pomóc osobom z autyzmem, zespołem Retta i pokrewnymi zaburzeniami.

Dane naszego OPP: