Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Rehabilitacja lecznicza, leczenie i prowadzenie działalności opiekuńczej, pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi,prowadzenie terapii zajęciowej. 2 .Leczenie i kompleksowe działanie usprawniające. 3 .Objęcie całodobową opieką dzieci od urodzenia do ukończenia gimnazjum, niewymagających hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia i trudną sytuację rodzinną nie mogą przebywać w środowisku domowym. 4 .Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 5 .Świadczenie pomocy rodzinom podopiecznych. 6 .Promocja i organizowanie wolontariatu. 7 .Działalność charytatywna.

Dane naszego OPP: