Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Aktywizacja społeczności lokalnych. Promocja i wzmacnianie konkurencyjności regionu. Wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska. Rozwój turystyki i kultury. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Rozwój infrastruktury społecznej, w tym edukacyjnej, sportowej, ochrony zdrowia. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Rozwój innowacji i technologii. Rozwój obszarów wiejskich oraz obszarów podlegających restrukturyzacji. Wspieranie mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. Przeciwdziałanie marginalizacji społeczeństwa oraz wykluczeniu społecznemu zagrożonych grup społecznych. Promocja zatrudnienia. Działalność charytatywna.

Dane naszego OPP: