Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ, - ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH I WYPOCZYNKOWYCH, - WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, - DOFINANSOWANIE ZAKUPU LEKÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH, - POMOC W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA ZAWODÓW, KONKURSÓW, SZKOLEŃ , KURSÓW I SPOTKAŃ, - INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, - DZIAŁANIA NA RZECZ POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIATU

Dane naszego OPP: