Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie młodzieży we wszechstronnym rozwoju oraz kształtowanie prawidłowych postaw społecznych. 2 . Tworzenie środowisk wzajemnej życzliwości. 3 . Inspirowanie młodzieży do czynnego udziału w życiu społecznym. 4 . Prowadzenie działalności charytatywnej - pomoc osobom chorym, starszym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, promowanie wolontariatu. 5 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 6 . Działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 7 . Działania na rzecz kultury i sztuki. 8 . Działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 9 . Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia. 10 . Głoszenie wśród młodych zasad społecznej nauki Kościoła. 11 . Promowanie ekologii oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Dane naszego OPP: