Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych. Prowadzenie jadłodajni dla osób ubogich spoza schroniska. Pomoc bezdomnym, ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym i innym osobom potrzebującym pomocy. Udzielanie wsparcia duchowego. Udzielanie pomocy socjalnej (nocleg, wyżywienie, odzież). Udzielanie pomocy prawnej, a zwłaszcza występowanie w imieniu bezdomnych w obronie należnych im praw. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, prowadzenie terapii uzależnień.

Dane naszego OPP: