Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie ze Statutem, Celem ZS - 0dnku Żywności w Trójmieście jest przede wszystkim przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu, ale także edukacja w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia, wyzwalania postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności i działanie na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych, w tym podejmowania problematyki zdrowotnej żywności, ilości i racji w standardach systemu żywienia.

Dane naszego OPP: