Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności statutowej Fundacji jest prowadzenie centrum ochrony historycznego krajobrazu kulturowego Dolnego Śląska, przede wszystkim Kotliny Jeleniogórskiej i Przedgórza Sudeckiego przez wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej prowadzonej na rzecz dbania o ochronę zabytków, walorów przyrody i krajobrazu kulturowego oraz rekonstrukcja i zachowanie obiektów historycznych i krajobrazowo- przyrodniczych Regionu, przywracanie lub ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych, uatrakcyjnienie i ożywienie obszarów Regionu poprzez podnoszenie walorów turystycznych w oparciu o wartości kulturowe i przyrodniczo-krajobrazowe, promowanie działalności zmierzającej do rozwoju społeczno-kulturalnego Regionu.

Dane naszego OPP: