Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest poprawa sytuacji Pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu \( WS - SPZOZ\). Stowarzyszenie wspiera finansowo i organizacyjnie działania WS - SPZOZ w kierunku: 1 ) podniesienia jakości i dostępności usług medycznych oferowanych przez WS – SPZOZ w Zgorzelcu, 2 \) promowania wysokiego standardu opieki medycznej, wysokich standardów organizacyjnych oraz stosowania najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych, 3 ) przyczyniania się do modernizacji i rozwoju WS - SPZOZ w Zgorzelcu, 4 ) zakupu nowoczesnego sprzętu: a\) medycznego - pozwalającego na odtworzenie posiadanej bazy sprzętowej, - pozwalającego na poszerzenie pakietu świadczonych usług, b) pozostałego sprzętu potrzebnego do działalności Szpitala, 5 ) promocji zdrowia i zachowań pro zdrowotnych.

Dane naszego OPP: