Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem KLU0c068 jest podejmowanie działań w przedmiocie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, a także organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności poprzez: 1 ) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków KLU0c068, 2 ) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 3 \) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządy terytorialnego i poza min, 4 ) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 5 ) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6 ) organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 7 ) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych KLU0c068, 8 ) organizacja zajęć sportowych rodzicom, nauczycielom i sympatykom sportu.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000223054
  • www: www.moks.pl
  • e-mail: moksik@o2.pl
  • Telefon: 856649396
  • Adres: UL. ARMII KRAJOWEJ 7, 15-661 BIAŁYSTOK