Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami społecznymi. 2 . Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk. 3 . Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej. 4 . Branie udziału w obronie cywilnej. 5 . Rozwijanie w śród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu. 6 . Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Dane naszego OPP: