Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest sprawowanie opieki bez zakwaterowania oraz udzielanie pomocy i wsparcia osobom chorym , w podeszłym wieku, schorowanym i niedołężnym oraz doświadczonym przez los w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin

Dane naszego OPP: