Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działania na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej. 2 . Mobilizacja całego społecznego do utrzymania oraz podnoszenie sprawności fizycznej w szczególności przez osoby starsze, młodzież oraz dzieci. 3 . Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej, patriotyzmu, dyscypliny, solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich. 4 . Promowanie i organizacja wolontariatu sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych. 5 . Propagowanie ochrony środowiska wśród członków Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i prowadzenie edukacji ekologicznej w powiązaniu z działalnością rekreacyjno- sportową wśród mieszkańców Łodzi. 6 . Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: