Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zasadniczym celem stowarzyszenie jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności i kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz uczestniczenie we wspólnocie i misji kościoła przez upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Do zadań organizacji należy: 1 . organizowanie życia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom; 2 . podejmowanie wszelkich inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronna pomoc niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom; 3 . prowadzenie działalności charytatywnej; 4 . niesienie pomocy rodzino osób niepełnosprawnych, w których występuje zjawisko uzależnień alkoholowych oraz innych patologii społecznych; 5 . szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych; 6 . szerzenie nauki kościoła oraz wprowadzenie jej w życie; 7 . ochrona i promocja zdrowia.

Dane naszego OPP: