Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest : szeroko pojęta integracja dzieci i młodzieży. Promocja aktywnego trybu życia, upowszechnienie zasady fair play, przyczynianie się do poznania terenów Polski i Zjednoczonej Europy, a także wspierania osób i organizacji podejmującej takie działania. Promocja ochrony środowiska, turystyki aktywnej, sportów przestrzennych oraz rywalizacji sportowej. Organizacja zawodów oraz imprez integracyjnych i charytatywnych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych). Rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją własnego miasta, regionu (a także Polski, Europy i Swiata), oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów \(dla dzieci, młodziezy i osób dorosłych). Upowszechnienie modelu aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, postaw otwartości i tolerancji społecznej. Propagowanie podróżowania i czynnego uprawiania sportu na rozwój własnej osobowości

Dane naszego OPP: