Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu, 2 .dążenie do objęcia swą działalnością społeczność miasta i Gminy Gniewkowo w szczególności dzieci i młodzież, 3 .stałe podnoszenie poziomu sportowego, 4 .udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkoleń, 5 .ochrona i promocja zdrowia, 6 .wypoczynek dzieci i młodzieży, 7 . wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dane naszego OPP: