Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Aktywne wpływanie na życie gospodarcze, społeczne i kulturalne społeczności lokalnych, oraz ich bezpieczeństwa. 2 . Prowadzenie działalności i propagowanie inicjatyw edukacyjno- kulturalnych, artystycznych oraz informacyjnych. 3 . Wpływanie na decyzje podejmowane przez lokalne władze i wypowiadanie się w sprawach publicznych. 4 . Ochrona interesów społeczności lokalnych oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego. 5 . Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej na potrzeby Stowarzyszenia i jego zadań. 6 . Propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału wszystkich obywateli w życiu publicznym, łącznie z działalnością charytatywną. 7 . Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych. 8 . Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską oraz artystyczną.

Dane naszego OPP: