Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- "Metropolitalne Seminarium Duchowne z siedzibą w Lublinie jest wspólnotą kościelną o charakterze wychowawczo-naukowym, w której alumni przygotowują się do posługi kapłańskiej w archidiecezji lubelskiej. Istnieje ono, "aby tym, których Pan powołuje do apostolskiej służby, umożliwić przeżycie doświadczenia formacji, jaką Chrystus dał Dwunastu" „ \( art. 1 .§ 1 .statutu MSD\) - " Seminarium nie prowadzi działalności gospodarczej." (art. 6 . statutu MSD\) -" Zwierzchnią władzę nad Seminarium ma we wszystkich sprawach arcybiskup lubelski.” \(art. 8 .§ 1 . statutu MSD\)

Dane naszego OPP: