Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

sportowej, • promocja sportu oraz regionu kociewskiego, - uczenie, wpajanie szacunku dla osób i zespołów w trakcie rywalizacji, - integracja środowiska lokalnego zainteresowanego młodzieżą oraz pobudzanie aktywności społecznej członków Klubu, • uczestniczenie w tworzeniu programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży uprawiających piłkę nożną, jeździectwo, tenis ziemny, kick bo01c6ing, brydż sportowy, boks i tenis stołowy, - kształtowanie zasad etyczno - zawodowych na jakich oparta jest praca z dziećmi i młodzieżą. - rozbudowa bazy do prowadzenia zajęć z zakresu piłki nożnej, tenisa ziemnego, jazdy konnej, kick bo01c6ingu, brydża sportowego, boksu, tenisa stołowego. - krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie ich przez kulturę fizyczna i sport, - dbanie o podnoszenie zdrowotności dzieci i młodzieży, dążąc do właściwego rozwoju umysłowego i fizycznego, • uzyskanie maksymalnych wyników sportowych w drodze rywalizacji sportowej, • promocja sportu oraz regionu kociewskiego, - uczenie, wpajanie szacunku dla osób i zespołów w trakcie rywalizacji, - integracja środowiska lokalnego zainteresowanego młodzieżą oraz pobudzanie aktywności społecznej członków Klubu, • uczestniczenie w tworzeniu programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży uprawiających piłkę nożną, jeździectwo, tenis ziemny, kick bo01c6ing, brydż sportowy, boks i tenis stołowy, - kształtowanie zasad etyczno - zawodowych na jakich oparta jest praca z dziećmi i młodzieżą. - rozbudowa bazy do prowadzenia zajęć z zakresu piłki nożnej, tenisa ziemnego, jazdy konnej, kick bo01c6ingu, brydża sportowego, boksu, tenisa stołowego.- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie ich przez kulturę fizyczna i sport, - dbanie o podnoszenie zdrowotności dzieci i młodzieży, dążąc do właściwego rozwoju umysłowego i fizycznego, • uzyskanie maksymalnych wyników sportowych w drodze rywalizacji sportowej, • promocja sportu oraz regionu kociewskiego, - uczenie, wpajanie szacunku dla osób i zespołów w trakcie rywalizacji, - integracja środowiska lokalnego zainteresowanego młodzieżą oraz pobudzanie aktywności społecznej członków Klubu, • uczestniczenie w tworzeniu programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży uprawiających piłkę nożną, jeździectwo, tenis ziemny, kick bo01c6ing, brydż sportowy, boks i tenis stołowy, - kształtowanie zasad etyczno - zawodowych na jakich oparta jest praca z dziećmi i młodzieżą. - rozbudowa bazy do prowadzenia zajęć z zakresu piłki nożnej, tenisa ziemnego, jazdy konnej, kick bo01c6ingu, brydża sportowego, boksu, tenisa stołowego. - krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie ich przez kulturę fizyczna i sport, - dbanie o podnoszenie zdrowotności dzieci i młodzieży, dążąc do właściwego rozwoju umysłowego i fizycznego, • uzyskanie maksymalnych wyników sportowych w drodze rywalizacji sportowej, • promocja sportu oraz regionu kociewskiego, - uczenie, wpajanie szacunku dla osób i zespołów w trakcie rywalizacji, - integracja środowiska lokaln

Dane naszego OPP: