Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie działalności charytatywnej, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, promocja i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, nauka, edukacja, oświata i wychowanie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: