Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego o charakterze humanitarnym na rzecz ogółu społeczeństwa. Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym, dotkniętym chorobami, ubóstwem oraz udzielanie wsparcia Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu oraz instytucjom i organizacjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Dane naszego OPP: