Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej w społeczeństwie, b\) propagowanie idei olimpijskich oraz postaw fair play, c) propagowanie i działanie na rzecz rozwoju sportu polskiego w szczególności boksu w Polsce, d) działanie na rzecz poprawy warunków bytowych byłych olimpijczyków, w szczególności byłych bokserów, e\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, f) świadczenie pomocy zawodnikom, trenerom, działaczom i organizatorom sekcji bokserskiej Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego "Legia" bokserskiej Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „Legia”, g\) wspieranie sekcji bokserskiej Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” .

Dane naszego OPP: