Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Spółka została zawarta w celu niezarobkowym (nie prowadzi działalności gospodarczej). Dochód osiągnięty przez Spółkę jest w całości przeznaczony na działalność pożytku publicznego zgodnie z Umową Spółki. Celem Spółki jest prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe prowadzące działalność w dziedzinie nauki edukacji, oświaty i wychowania.

Dane naszego OPP: