Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami statutowymi Fundacji jest: - zatrudnianie zdolnych osób niepełnosprawnych i stwarzanie im możliwości zmierzenia się z normalnym, wymagającym środowiskiem pracy, - stałe zgłębianie lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu talentów, które otrzymają od Fundacji szansę odbywania praktyk i szkoleń, - pozyskiwanie i stałe aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwiązań prawnych, które regulują zatrudnienie osób niepełnosprawnych w innych krajach i promowanie podopiecznych Fundacji do odbywania staży za granicą, - pomaganie pracodawcom w przygotowywaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, udzielanie informacji o stronie prawnej i praktycznej takiego zatrudnienia.

Dane naszego OPP: