Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Stworzenie warunków do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. 2 . Podejmowanie działań na rzecz pełnej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. 3 . 0źukacja dorosłych w zakresie wiedzy o rozwoju, potrzebach i wychowaniu dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów. 4 . Zmiana relacji społeczeństwa do niepełnosprawnych w kierunku akceptacji i tolerancji. 5 . Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, wychowaniem i pomaganiem osobom niepełnosprawnym, również w oparciu o doświadczenia specjalistów z krajów Unii Europejskiej. 6 . Nawiązywanie kontaktów rówieśniczych z osobami niepełnosprawnymi z krajów Unii Europejskiej. 7 . Ograniczenie skutków patologii społecznej dotykającej osoby niepełnosprawne.

Dane naszego OPP: