Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności fundacji jest: 1 . Podejmowanie działań w zakresie opieki i pomocy społecznej oraz na rzecz rozwoju oświaty i wychowania; 2 . Prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki; 3 . Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska; 4 . Propagowanie dorobku i przedsięwzięć twórczych. 5 . Wspieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych w Rzeczpospolitej Polskiej; 6 . Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa w działania, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej; 7 . Działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego.

Dane naszego OPP: