Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz pozostałych grup osób pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą zatrudnienia, 2 . Dofinansowanie kredytów mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych studiujących na wyższych uczelniach lub będących ich absolwentami, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 3 . Działalność edukacyjna i adaptacyjna, umożliwiająca osobom wymienionym w pkt. 1 usamodzielnienie się i włączenie się do aktywnej pracy zawodowej i społecznej, 4 . Promocja i popieranie działań mających na celu usamodzielnianie się wymienionych w pkt. 1 oraz ich funkcjonowanie jako równoprawnych członków społeczeństwa, 5 . Popularyzowanie wiedzy o problemach osób wymienionych w pkt. 1 , 6 . Wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi zmianą wizerunku wymienionych w pkt. 1 w społeczeństwie, 7 . Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działalności sektora organizacji pozarządowych oraz działalności na rzecz ochrony praw człowieka, 8 . Promocja i upowszechnianie nowoczesnych form zatrudnienia oraz wolontariatu, 9 . Promocja przedsiębiorczości, 10 . Udzielanie pomocy psychologicznej osobom wymienionym w pkt. 1 oraz ich rodzinom.

Dane naszego OPP: