Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: a) popieranie i promocja różnych dziedzin twórczości plastycznej, rzemiosła oraz popularyzacja sztuki, b) promocja młodego pokolenia twórców w kraju i zagranicą, c) skupianie wokół idei Fundacji twórców, miłośników sztuki, rękodzielnictwa, rzemiosła, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kulturalno-oświatowej w kraju i zagranicą, d) działanie na rzecz rozwoju twórczości rzemieślniczej i rękodzielniczej, e) pomoc młodym utalentowanym osobom w rozwijaniu ich zdolności artystycznych, rozpoczęciu kariery oraz doskonaleniu osobowości, f) aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - dzieci i dorosłych oraz osób starszych, g) pomoc dzieciom pozbawionym opieki dorosłych oraz instytucjom opiekuńczo-oświatowym, h) organizacja zajęć terapeutycznych oraz poradnictwa indywidualnego i grupowego, i) podejmowanie innych działań, w tym interwencji kryzysowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

Dane naszego OPP: