Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich działań w zakresie upowszechniania kultury i sportu a w szczególności: 1 . Wspierania inicjatyw z zakresu rozwoju wychowania fizycznego i sportu wśród dzieci i młodzieży 2 . Aktywizację środowisk do czynnego uprawiania sportu a w szczególności piłki ręcznej 3 . Działalność w sferze sportowej wydawniczej i kulturalnej 4 . Kompleksowa organizacja zawodów, turniejów i imprez sportowych 5 .Organizacje obozów sportowych i wypoczynkowych dla zawodników 6 . Wspieranie systematycznego prowadzenia prac szkoleniowych i treningowych w zakresie sportu, 7 . działania na rzecz rozwoju opieki lekarskiej nad zawodnikami, członkami stowarzyszenia, 8 . Prowadzenie drużyn sportowych piłki ręcznej, 9 .Zarządzanie posiadanym majątkiem urządzeniami i obiektami.

Dane naszego OPP: