Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej,kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych, Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, Aktywizacja społeczna ludzi starszych, Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, Stwarzanie warunków do godnego starzenia się, Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie niepełnosprawności osób starszych, Promocja i organizacja wolontariatu w środowisku osób starszych.

Dane naszego OPP: