Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna. 2 . Poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci w terminalnym okresie choroby na miarę indywidualnych możliwości. 3 . Niesienie ulgi w cierpieniu psychicznym, duchowym i społeczno- socjalnym, leczenie bólu i innych objawów towarzyszących głównie chorobie nowotworowej. 4 . Pomoc rodzinom chorych i osieroconym. 5 . Podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej i wielodyscyplinarnej opieki Hospicyjnej. 6 . Szkolenie personelu medycznego, wolontariuszy i rodziny chorych. 7 . Współpraca z organami administracji publicznej, samorządowej i innymi organizacjami w kraju i za granicą. 8 . Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: