Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Do podstawowych celów działania Fundacji należy: 1 \) badanie i praktykowanie tradycyjnych kultur pogranicza, 2 ) inicjowanie wszelkich form twórczego współistnienia i dialogu pomiędzy kulturami mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 3 ) kształtowanie wszechstronnego obrazu pogranicza w opinii Polaków, narodów sąsiadujących oraz w opinii światowej, 4 \) realizacja idei pogranicza sztuk, czyli stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych takich jak teatr, muzyka, plastyka, itp. 5 ) skupianie wokół idei Fundacji szerokiego ruchu twórców, artystów, uczonych oraz działaczy w kraju i za granicą, 6 \) odnajdywanie, ocalanie od zniszczenia i zapomnienia oraz opieka merytoryczna nad obiektami kulturalnymi pogranicza, cennymi dla wszystkich mniejszości narodowych Rzeczypospolitej Polskiej, 7 \) rozwój regionalny oraz promocja dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza poprzez popularyzację turystyki oraz krajoznawstwa w regionie.

Dane naszego OPP: