Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GAUDEAMUS JEST POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POMOC W KSZTAŁCENIU UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ ORAZ WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I SAMOKSZTAŁCENIOWEJ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO, A TAKŻE PODEJMOWANIE I WSPIERANIE INICJATYW ORAZ WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA RZECZ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ W ZAKRESIE: • POBUDZANIE INICJATYW W ZAKRESIE PROPAGOWANIA NAUKI NA RÓŻNYCH ETAPACH KSZTAŁCENIA, - POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC W KSZTAŁCENIU DLA OSÓ0011 UZDOLNIONYCH, KTÓRE BEZ TYCH ŚRODKÓW NIE MOGŁYBY PODJĄĆ BĄDŹ KONTYNUOWAĆ NAUKI; - KSZTAŁTOWANIA POSTAW SPOŁECZNYCH APRO0c068JĄCYCH NAUKĘ; - WSPIERANIA INTEGRACJI OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH GRUP SPOŁECZNYCH; - PROMOWANIA WIELOKULTUROWOŚCI I TOLERANCJI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYGOTOWANIA MŁODZIEŻY DO ŻYCIA W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM; • WPROWADZENIA I POPIERANIA INNOWACJI PROGRAMOWYCH W EDUKACJI; - POPULARYZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ NOWOŚCI WYDAWNICZYCH; - POPIERANIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH I INNOWACYJNYCH W ŚRODOWISKU NAUKI; - POPIERANIA IDEI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO; • WSPOMAGANIA ORGANIZACYJNE I PROMOWANIA IDEI WOLONTARIATU; • PROMOWANIA KULTURY, POPULARYZACJI WIEDZY O KULTURZE I HISTORII; - PROWADZENIA DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIĘKSZENIA PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY W WYDARZENIACH KULTURALNYCH.

Dane naszego OPP: