Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ RATOWANIA ZYCIA, ZDROWIA ORAZ OCHRONY MIENIA LUDZKIEGO 2 . PODNOSZENIE UMIEJETNOSCI W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH ORAZ INNYCH ZMIERZAJACYCH DO OCHRONY ZYCIA, ZDROWIA I MIENIA 3 . ROZWIJANIE UMIEJETNOSCI PRACY W ZESPOLE I WSPÓŁDZIAŁANIA DLA RATOWANIA ZYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO ORAZ MIENIA 4 . PODNOSZENIE POZIOMU SWIADOMOSCI SPOŁECZENSTWA W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO 5 . DZIAŁANIE NA RZECZ POPRAWIENIA BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO 6 . DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7 . DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓ0011 I GRUP OSÓ0011 SZCZEGÓLNIE POTRZE0c068JACYCH, WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE I MARGINALIZOWANYCH 8 . PROWADZENIE DZIEŁ MALTANSKICH 9 . ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU, DZIAŁALNOSC LECZNICZA I REHABILITACYJNA 10 . DZIAŁALNOSC KULTURALNA 11 . DZIAŁALNOSC SZKOLENIOWA 12 . DZIAŁALNOSC WYDAWNICZA 13 . 13 . DZIAŁANIE W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ.

Dane naszego OPP: