Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie wszelkich form pomocy zmierzającej do rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom przemocy wobec dziecka (zespołu dziecka krzywdzonego). Szczegółowe cele działalności: 1 . pomoc w rozpoznawaniu zespołu dziecka krzywdzonego, 2 . wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną oraz niepełnosprawnych, 3 . profilaktyka uzależnień i zagrożeń wśród dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. 2 oraz w ich środowisku rodzinnym i szkolnym.

Dane naszego OPP: