Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) prowadzenie szeroko rozumianej działalności prawnej, oświatowej i informacyjnej na rzecz przestrzegania i umocnienia konstytucyjnych wolności i praw osób z upośledzeniem umysłowym, w tym także osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnej z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, 2 ) prowadzenie wszechstronnej specjalistycznej pomocy, umożliwiającej pełny rozwój osobowości każdego człowieka, 3 ) podejmowanie różnych problemów i poszukiwanie rozwiązań dla umożliwienia osobom upośledzonym umysłowym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zgodnie z zasadami praworządności i państwa prawa, 4 ) współpraca i wymiana informacji z innymi podmiotami, w tym międzynarodowymi, zainteresowanymi problematyką niepełnosprawności oraz poszanowania praw i wolności osób z upośledzeniem umysłowym.

Dane naszego OPP: