Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest wspieranie misji i działań statutowych Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dane naszego OPP: