Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

ROZDZIAŁ II CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA Artykuł 3 § 1 Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa. W szczególności jego celem jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji i promocji, świadomego oraz aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych w życiu codziennym. Podniesienie świadomości społecznej na temat dyskryminacji, zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Swoje działania kieruje do osób zagrożonych wykluczeniem oraz ich rodzin, w szczególności osób z niepełnosprawnością, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, młodzieży wchodzącej w dorosłe życie, kobiet napotykających na trudności w kolejnych etapach życia, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. § 2 Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w tym integracji i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. § 3 Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. § 4 Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: