Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu wspierania procesu rozwoju społeczeństwa poprzez: a) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, życia i pomocy społecznej, a także rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, b) organizowanie i prowadzenie pomocy osobom niepełnosprawnym, ubogim i starszym, c) prowadzenie wszechstronnej działalności naukowej i oświatowej, d) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju intelektualnego, zawodowego, także kultury, kultury fizycznej, turystyki i sportu e) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego f) przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy i ochrony praw konsumenta g) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi dla osiągnięcia celów statutowych.

Dane naszego OPP: