Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest : - pomoc społeczna - działalność charytatywna - nauka, edukacja, oświata i wychowanie - krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - przeciwdziałanie patologiom społecznym - promocja i organizacja wolontariatu - promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej - pomoc osobom niepełnosprawnym

Dane naszego OPP: