Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Rozwój rekreacji oraz sportu karate wśród ogółu społeczeństwa a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Oparty na pracy społecznej swoich członków a w szczególności : 1 . Zrzeszania i aktywizowania osób sportowo uzdolnionych do uprawiana karate 2 . Organizowanie systematycznego szkolenia sportowego przy pomocy fachowej kadry instruktorów. 3 . Prowadzenie wszelkiej prawem dozwolonej działalności z której dochód przeznaczony jest na działalność Klubu 4 . Organizowanie imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych 5 . Uczestnictwo w e współzawodnictwie sportowym 6 . Prowadzenie działań z zakresu sportu i rekreacji

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000161063
  • e-mail: dbr4@wp.pl
  • Adres: UL. DWORCOWA 31, 65-019 ZIELONA GÓRA