Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym (działalnością pożytku publicznego) klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w zakresie: 1 . Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego i integrowanie procesu szkolenia z działalnością wychowawczą. 2 . Upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa, w tym podejmowania działań na rzecz rozwoju dyscyplin sportowo użytecznych dla wojska. 3 . Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych. 4 . Promowanie i organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzież z uwzględnieniem wypoczynku.

Dane naszego OPP: