Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

TOWARZYSTWO JEST ORGANIZACJĄ SPOŁECZNĄ OBYWATELI POLSKICH ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ, DZIAŁAJĄCĄ NA GRUNCIE KONSTYTUCJI RP I MAJĄCĄ NA CELU: 1 . POPRAWĘ ICH WARUNKÓW ŻYCIOWYCH I ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIA UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM, ZAWODOWYM, KULTURALNYM, TURYSTYCZNYM I SPORTOWYM KRAJU 2 . JAK NAJWSZECHSTRONNIEJSZĄ ICH REHABILITACJĘ I LECZENIE ROZUMIANYCH JAKO PROCES OSIĄGANIA OPTYMALNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE PO TO, BY ZAPEWNIĆ IM MOŻLIWOŚĆ KIEROWANIA WŁASNYM ŻYCIEM. 3 . LIKWIDACJĘ BARIER PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNYCH POPRZEZ UŚWIADAMIANIE PEŁNOSPRAWNEJ SPOŁECZNOŚCI PROBLEMATYKI DOTYCZĄCEJ OSÓ0011 ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM I KSZTAŁTOWANIE PARTNERSKICH POSTAW MIĘDZY TYMI GRUPAMI. 4 .ARTYKUŁOWANIE I REPREZENTOWANIE INTERESÓW ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM W KRAJU ORAZ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000156150
  • e-mail: romaptsr@wp.pl
  • Telefon: 792792751
  • Adres: OS. ORŁA BIAŁEGO 20, 62 - 200 WRZEŚNIA