Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji w sportach jeździeckich, zwłaszcza w dyscyplinie skoków przez przeszkody. 2 \) Wyszkolenie zawodników. 3 ) Rozbudowa i utrzymanie na właściwym poziomie infrastruktury i bazy technicznej oraz stałe poprawianie ich poziomu. 4 ) Podejmowanie wszelkich działań na rzecz zaopatrzenia zawodników w odpowiedni sprzęt i konie. 5 ) Organizowanie i udział w jeździeckich zawodach krajowych i międzynarodowych. 6 ) Propagowanie rozwoju sportów jeździeckich. 7 \) Tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia kultury fizycznej i sportu jeździeckiego wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz innych osób. 8 ) Kontynuowanie tradycji polskiego jeździectwa sportowego, zwłaszcza wojskowego. 9 ) Ochrona i mecenat nad związanymi z jeździectwem tradycjami, pamiątkami, zabytkami i zawodami.

Dane naszego OPP: