Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Opieka i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.Zapobieganie marginalizacji rodzin z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewnienie osobom oparcia społecznego. Przygotowanie osób z niepełnosprawnoscią do wspóldziałania w środowisku rodzinnym i społecznym. Zwiększanie zaradności i samodzielnosci życiowej tych osób. Odkrywanie potencjału i rozwijanie zdolności tych osób.Promowanie twórczości artystycznej i wytwórczości rękodzielniczej, Organizowanie czasu wolnego , wypoczynku letniego dla osób i ich rodzin.Prowadzenie grupy muzycznej lub teatralnej. organizowanie festynów , pikników dla środowiska.

Dane naszego OPP: