Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw,postaw i działań sprzyjających kształtowaniu zainteresowań artystycznych, popieranie własnej twórczości, wytwarzanie szacunku do dorobku kultury środowiska, regionu, kraju, upowszechnianie własnych dokonań artystycznych, wzbogacanie umiejętności wokalnych, instrumentalnych i estradowych oraz wspieranie osób lub organizacji które podejmują takie działanie.

Dane naszego OPP: